opleiding tot x-press-coach

x-press coaches over de opleiding

 "Leuke en duidelijke cursus. Leuke opdrachten en goede begeleiding."

                                "Boven verwachting: praktisch, toepasbaar, duidelijk."

            "Leerzaam en fijn begeleid." 

X-press-coaches gecertificeerd

In december 2021 ontvingen de eerste officiële X-press-coaches hun certificaten. Zie hieronder de trotse coaches.

De cursus krijgt gemiddeld een 8,5 (!) voor o.a. de verhouding theorie/praktijk,  de toepasbaarheid in de praktijk en de begeleiding door de docent. Inmiddels zijn er coaches/therapeuten aan de slag om X-press-groepen te draaien.

Succes met X-press!

Ben jij een coach, therapeut of gedragswetenschapper die met jongeren werkt?

Vind je het soms ook zo lastig om door te dringen tot die jongere, die zich verstopt achter zijn telefoon, gamecomputer of laptop? Die het liefst onzichtbaar zou willen zijn? Die je nog net geen excuses aanbiedt dat hij je tijd inneemt? Die maar blijft piekeren over hoe anderen over hem* denken? Die zich terugtrekt uit de klas of sociale activiteiten?

Hoe je hem ook probeert te helpen om zijn eigenwaarde in te zien, zijn angsten te overwinnen en de benodigde vaardigheden aan te leren?

 

Er zijn verschillende redenen, waarom jongeren zich terugtrekken. Op zich is er niks aan de hand als zij dat doen. Dit hoort bij de leeftijdsfase. Er gebeurt zoveel in en om de jongeren heen. Ze hebben tijd nodig om dit alles te verwerken. De één natuurlijk wat meer dan de ander. Als het terugtrekken langdurig wordt; als dit sociale contacten en schoolgang in de weg gaat staan en als zijn gedrag en stemming op een negatieve manier veranderen, is het belangrijk om hen te helpen.

Ook al leren zij belangrijke vaardigheden bij jou op school, in een jeugdzorgvoorziening of in je coachings- of therapiepraktijk, zij zullen dit geleerde moeten omzetten naar hun dagelijkse leven tussen leeftijdsgenoten. Zij zijn hun belangrijkste referentiekader.

 

Daarom is er X-press: een lichaamsgericht groepsprogramma, dat sociaal angstige jongeren van 12 t/m 14 jaar door beweging (op muziek), drama, ontspanningsoefeningen en psycho-educatie stimuleert om meer van zichzelf te ontdekken en te laten zien en weer in contact te gaan met leeftijdsgenoten. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en hun veerkracht en overwinnen zij hun angst.

De jongeren worden beter zichtbaar thuis en op school en zijn daardoor ook beter begeleidbaar voor ouders, school en hulpverleners.

 

X-press is een 'ontdekkingsreis' voor jongeren en verschilt daarmee fundamenteel van de diverse sociale vaardigheidstrainingen.

Er wordt niet getraind, of ingeoefend. De basis ligt in het ervaringsleren: door met name non-verbale ervaringen leert de jongere veel over zichzelf. Zeker in een tijd waarin social media de norm lijkt te zijn, is het heel belangrijk om stil te staan bij: Wie ben ik? Welke keuzes wil ik maken in mijn leven? Maar ook: Hoe laat ik mezelf zien? En wat zie ik aan anderen? Hoe leg ik contact vanuit mezelf en vanuit mijn eigen behoeftes en wensen? En: hoe sluit ik van daaruit aan bij die ander?

 

Het verschil met het vaak gebruikte programma Rots & water zit 'm daarin, dat de doelgroep van X-press homogeen is: de angstig, teruggetrokken jongeren vinden (h)erkenning bij elkaar en zijn meer geneigd om iets van zichzelf te laten zien.

Andere lichaamsgerichte groepsprogramma's voor jongeren maken meestal gebruik van zelfverdedigingstechnieken. Dit werkt ook goed, maar dit spreekt niet alle jongeren aan.

 

De houding van de coach is oplossingsgericht: gericht op het proces (niet op het resultaat), volgend -'leading from behind'-, niet veroordelend, gericht op kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere, successen vierend (hoe klein ook) en gebruik makend van schaalvragen. Hiermee en door een open, nieuwsgierige, transparante houding schept de coach de veiligheid in de groep, die voor alle jongeren, maar zeker ook voor deze jongeren essentieel is. 

 

Omdat deze jongeren het vaak erg lastig vinden om te praten over zichzelf, worden non-verbale middelen als ingang gebruikt. Er wordt uiteraard ook gepraat in X-press om woorden te geven aan wat de jongere geleerd heeft en om het praten over zichzelf te stimuleren.

De nadruk ligt op de non-verbale communicatie. Naast beweging, drama, ontspanningsoefeningen en ‘energizers’ is psycho-educatie een wezenlijk onderdeel van het programma.

 

Een bijeenkomst bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

Starter, Flashback, Move, Break, Drama en Relaxer/Energizer en Evaluation.

Uiteraard worden de ouders ook meegenomen in het traject. Naast een intake- en evaluatiegesprek met de jongere en zijn/haar ouders is er tussentijds een ouderavond.

 

X-press is ontwikkeld door drs. Marionne Boschhuizen, Orthopedagoog & Danstherapeut en drs. Ineke van der Hoek, Orthopedagoog bij de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio i.s.m. Algemeen directeur drs. Aaldert van der Horst. In acht jaar tijd hebben we X-press op scholen bij allerlei groepen leerlingen toegepast en doorontwikkeld tot het complete programma, zoals het er nu ligt.

De effectiviteit van X-press is in 2017 onderzocht bij leerlingen van een reguliere VMBO-school als afstudeerproject door Elize Verbeek en Daphne Spierings, studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De conclusie uit de casestudies is, dat X-press bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in anderen, een groter bewustzijn van non-verbale communicatie, meer uitingsvaardigheden en -zichtbaar en voelbaar- minder angst.

 

Aylin Tuncay, studente Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden heeft in de periode februari-juni 2024 een afstudeeronderzoek gedaan naar het X-press-programma. Omdat er in korte tijd veel verandert in de jongerencultuur, heeft zij onderzocht of het programma nog helemaal goed aansluit bij jongeren van nu. Uit haar theoretische onderzoek blijkt onder meer, dat sociale angst het meest voorkomende probleem is onder de huidige jongerengeneratie. Uit haar praktijkonderzoek, waarin zij twaalf jongeren en zes docenten geïnterviewd heeft over nut en toepasbaarheid, blijkt dat het X-press-programma nog steeds relevant is voor jongeren. Aanpassing is wenselijk, zowel op taalgebied, als vormgeving en de integratie van moderne technologieën. De waardevolle input en verbeterpunten zullen de komende tijd verwerkt worden. Dit betekent, dat het programma vanaf september 2024 weer helemaal 'up to date' is.

 

Waar? Larikslaan 2, rechterzij-ingang, 2e etage in Leusden (bij Amersfoort)

Wanneer? Op woensdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur

De eerstvolgende groep start begin oktober weer.

Om zeker te zijn van een plek, raad ik je aan om je alvast op te geven. 

 

In de opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar af.

Aan bod komen: de theoretische achtergrond van X-press, de tien bijeenkomsten, de ouderbijeenkomst, vragenlijsten, observaties en het toepassen van X-press in de eigen praktijk/op school/in de jeugdzorginstelling.

Ik werk in kleine groepen, zodat ik je optimaal kan begeleiden.

Bij de opleiding horen ook:

 

  •  een follow-up groepsbijeenkomst
  •  een individueel online supervisie-uur
  •  de coachmap
  •  de jongerenmap
  •  de afspeellijst

* Voor 'hem' kan ieder geslacht of voorkeur worden gelezen. 

 

 

Als je vragen hebt, neem gerust contact met me op. Ik beantwoord ze graag :-)

Als je je aan wilt melden voor de opleiding, vul dan svp het onderstaande contactformulier in.

Vermeld daarbij: Opleiding X-press-coach. 

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.