opleiding tot x-press-coach

x-press coaches over de opleiding

X-press-coaches gecertificeerd

In december 2021 ontvingen de eerste officiële X-press-coaches hun certificaten. Zie hieronder de trotse coaches.

De cursus krijgt gemiddeld een 8,5 (!) voor o.a. de verhouding theorie/praktijk,  de toepasbaarheid in de praktijk en de begeleiding door de docent. Drie coaches zijn inmiddels aan de slag om X-press-groepen te gaan draaien.

Succes met X-press!

                                                                                                                   "Leuke en duidelijke cursus. Leuke opdrachten en goede begeleiding."

                                                                                                                                   "Boven verwachting: praktisch, toepasbaar, duidelijk."

                                                                                                                                              "Leerzaam, praktisch en fijn begeleid." 

Welkom bij de opleiding tot X-press-coach!

 

Deze opleiding stelt je in staat om zelfstandig een X-press-groep met jongeren tussen de 12 en 15 jaar te gaan begeleiden.

De opleiding is bedoeld voor coaches in jeugdzorg of onderwijs (leerlingbegeleiders) bij voorkeur met een HBO-vooropleiding en/of meerdere jaren coachervaring.

 

X-press is een lichaamsgericht groepsprogramma, dat problematisch sociaal angstige jongeren tussen de 12 en 15 jaar door beweging, muziek, drama, ontspanningsoefeningen en psycho-educatie stimuleert om meer van zichzelf te ontdekken en te laten zien. 

Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en neemt de angst af. De jongeren gaan weer in contact met leeftijdsgenoten en zo komt hun identiteitsontwikkeling niet langer in het gedrang. Ze worden beter zichtbaar thuis en op school en zijn daardoor beter begeleidbaar voor ouders, jeugdhulpverleners en school.

 

X-press is een 'ontdekkingsreis' voor jongeren en verschilt daarmee fundamenteel van de diverse sociale vaardigheidstrainingen.

De basis ligt in het ervaringsleren: door met name non-verbale ervaringen leert de jongere veel over zichzelf.

Het verschil met het vaak gebruikte programma Rots & water zit 'm daarin, dat de doelgroep van X-press homogeen is: de angstig, teruggetrokken jongeren vinden (h)erkenning bij elkaar en zijn meer geneigd om iets van zichzelf te laten zien.

De houding van de coach is oplossingsgericht: gericht op het proces (niet op het resultaat), volgend ('leading from behind'), niet veroordelend, gericht op kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere, successen vierend (hoe klein ook) en gebruik makend van schaalvragen. Hiermee en door een open, nieuwsgierige, transparante houding schept de coach de veiligheid in de groep, die voor deze jongeren essentieel is. 

 

Omdat deze jongeren het vaak erg lastig vinden om te praten over zichzelf, worden er non-verbale middelen gebruikt.

Zoals Watzlawick schreef: Je kunt immers niet niet communiceren.

Een bijeenkomst bestaat uit de volgende vaste onderdelen: Starter, Flashback, Move, Break, Drama en Relaxer/Energizer en Evaluation. Naast beweging, drama, ontspanningsoefeningen en ‘energizers’ is psycho-educatie een wezenlijk onderdeel van het programma.

De nadruk ligt op de non-verbale communicatie, maar er wordt zeker ook gepraat in X-press om het geleerde te integreren en ook verbaal effectiever te leren communiceren.

 

X-press is ontwikkeld in de periode 2013-2019 door drs. Marionne Boschhuizen, Orthopedagoog en Danstherapeut en drs. Ineke van der Hoek, Orthopedagoog, destijds werkzaam bij van de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio (SLAR) in opdracht van en in samenwerking met de toenmalige Algemeen directeur drs. Aaldert van der Horst .

In 2017 is de effectiviteit van X-press onderzocht bij leerlingen van een reguliere VMBO-school als afstudeerproject door Elize Verbeek en Daphne Spierings, studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De conclusie uit deze kleine studie is, dat X-press bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in anderen, een groter bewustzijn van non-verbale communicatie, meer uitingsvaardigheden en -zichtbaar en voelbaar- minder angst.

 

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur:

 

Plaats: Larikslaan 2, rechterzij-ingang, 2e etage in Leusden (bij Amersfoort).

 

Dagdeel 1: kennismaking, introductie en achtergrond X-press

Dagdeel 2: bijeenkomsten 1 t/m 5

Dagdeel 3: bijeenkomsten 6 t/m 10

Dagdeel 4: ouderbijeenkomst, vragenlijsten, observaties, toepassen van X-press in de eigen praktijk/op school/in de jeugdzorginstelling.

 

Bij aanmelding tot 1 oktober 2022 geldt nog een introductieprijs van €495 (ex BTW). Dit is inclusief de volgende materialen : de coachmap, de jongerenmap en de afspeellijst.

Deze prijs is voor individuele coaches/therapeuten. Voor instellingen/bedrijven is de prijs op aanvraag.

Twee keer per jaar wordt er een bijscholings-/begeleide intervisie-bijeenkomst (duur: 2 uur) georganiseerd. Deelname kost € 100 (ex BTW).

De prijs voor individuele supervisie (live of online) is € 90 per uur (ex BTW).

 

Voor aanmelding: vul svp het onderstaande contactformulier in.

Vermeld daarbij, dat je interesse hebt in de opleiding tot X-press-coach. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.