opleiding tot x-press-coach

x-press coaches over de opleiding

X-press-coaches gecertificeerd

In december 2021 ontvingen de eerste officiële X-press-coaches hun certificaten. Zie hieronder de trotse coaches.

De cursus krijgt gemiddeld een 8,5 (!) voor o.a. de verhouding theorie/praktijk,  de toepasbaarheid in de praktijk en de begeleiding door de docent. Drie coaches zijn inmiddels aan de slag om X-press-groepen te gaan draaien.

Succes met X-press!

                                                                                                                   "Leuke en duidelijke cursus. Leuke opdrachten en goede begeleiding."

                                                                                                                                   "Boven verwachting: praktisch, toepasbaar, duidelijk."

                                                                                                                                              "Leerzaam en fijn begeleid." 

Ben jij een coach of therapeut in de jeugdzorg of op school?

Vind je het soms ook zo lastig om door te dringen tot die jongere, die zich verstopt achter zijn telefoon, gamecomputer of laptop? Die het liefst onzichtbaar zou willen zijn? Die je nog net geen excuses aanbiedt dat hij je tijd inneemt? Die maar blijft piekeren over hoe anderen over hem denken? Die zich terugtrekt uit de klas of sociale activiteiten?

Hoe je hem ook probeert te helpen om zijn eigenwaarde in te zien, zijn angsten te overwinnen en de benodigde vaardigheden aan te leren?

 

Er zijn verschillende redenen, waarom jongeren zich terugtrekken. Op zich is er niks aan de hand als zij dat doen. Dit hoort bij de leeftijdsfase. Er gebeurt zoveel in en om de jongeren heen. Ze hebben tijd nodig om dit alles te verwerken. De één natuurlijk wat meer dan de ander. Als het terugtrekken langdurig wordt; als dit sociale contacten en schoolgang in de weg gaat staan en als zijn gedrag en stemming op een negatieve manier veranderen, is het belangrijk om hen te helpen.

Ook al leren zij belangrijke vaardigheden bij jou op school, of in je coachings- of therapiepraktijk, zij zullen dit geleerde moeten omzetten naar hun dagelijkse leven tussen leeftijdsgenoten. Zij zijn hun belangrijkste referentiekader.

 

Daarom is er X-press: een lichaamsgericht groepsprogramma, dat sociaal angstige jongeren van 12 t/m 14 jaar door beweging, muziek, drama, ontspanningsoefeningen en psycho-educatie stimuleert om meer van zichzelf te ontdekken en te laten zien. 

Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en neemt de angst af. De jongeren gaan weer in contact met leeftijdsgenoten. Ze worden beter zichtbaar thuis en op school en zijn daardoor ook beter begeleidbaar voor ouders, jeugdhulpverleners en school.

 

X-press is een 'ontdekkingsreis' voor jongeren en verschilt daarmee fundamenteel van de diverse sociale vaardigheidstrainingen.

De basis ligt in het ervaringsleren: door met name non-verbale ervaringen leert de jongere veel over zichzelf.

Het verschil met het vaak gebruikte programma Rots & water zit 'm daarin, dat de doelgroep van X-press homogeen is: de angstig, teruggetrokken jongeren vinden (h)erkenning bij elkaar en zijn meer geneigd om iets van zichzelf te laten zien.

De houding van de coach is oplossingsgericht: gericht op het proces (niet op het resultaat), volgend -'leading from behind'-, niet veroordelend, gericht op kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere, successen vierend (hoe klein ook) en gebruik makend van schaalvragen. Hiermee en door een open, nieuwsgierige, transparante houding schept de coach de veiligheid in de groep, die voor alle jongeren, maar zeker ook voor deze jongeren essentieel is. 

 

Omdat deze jongeren het vaak erg lastig vinden om te praten over zichzelf, worden er non-verbale middelen als ingang gebruikt.

Een bijeenkomst bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

Starter, Flashback, Move, Break, Drama en Relaxer/Energizer en Evaluation.

 

Naast beweging, drama, ontspanningsoefeningen en ‘energizers’ is psycho-educatie een wezenlijk onderdeel van het programma.

De nadruk ligt op de non-verbale communicatie. Er wordt uiteraard ook gepraat in X-press om het geleerde te integreren.

 

Uiteraard worden de ouders ook meegenomen in het traject. Naast een intake- en evaluatiegesprek met de jongere en zijn/haar ouders is er tussentijds een ouderavond.

 

X-press is ontwikkeld door drs. Marionne Boschhuizen, Orthopedagoog & Danstherapeut en drs. Ineke van der Hoek, Orthopedagoog bij de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio i.s.m. Algemeen directeur drs. Aaldert van der Horst .

De effectiviteit van X-press is onderzocht bij leerlingen van een reguliere VMBO-school als afstudeerproject door Elize Verbeek en Daphne Spierings, studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De conclusie uit de casestudies is, dat X-press bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in anderen, een groter bewustzijn van non-verbale communicatie, meer uitingsvaardigheden en -zichtbaar en voelbaar- minder angst.

 

 

Waar? Larikslaan 2, rechterzij-ingang, 2e etage in Leusden (bij Amersfoort)

Wanneer? Op woensdagen van 19.00 tot 22.00 uur 

 

De opleiding, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur:

 

Dagdeel 1: kennismaking, introductie en achtergrond X-press

Dagdeel 2: bijeenkomsten 1 t/m 5

Dagdeel 3: bijeenkomsten 6 t/m 10

Dagdeel 4: ouderbijeenkomst, vragenlijsten, observaties, toepassen van X-press in de eigen praktijk/op school/in de jeugdzorginstelling.

 

Daarnaast is er aandacht voor jou als coach.

 

De prijs is €895 (ex BTW).

Je ontvangt hiervoor:

 

* 4 dagdelen onderwijs

* een follow-up groepsbijeenkomst

* een individueel online supervisie-uur

* de coachmap

* de jongerenmap

* de afspeellijst

 

Deze prijs is voor individuele coaches/therapeuten. Voor instellingen/bedrijven is de prijs op aanvraag.

 

 

Voor aanmelding: vul svp het onderstaande contactformulier in.

Vermeld daarbij: Opleiding X-press-coach. 

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op :-)

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.