Investeren in jezelf of je kind is de beste investering, die er is.

 

Tarieven psychosociale therapie (particulieren)

Ik werk kortdurend (gemiddeld 7-8 bijeenkomsten). Mocht andere of meer specialistische hulpverlening nodig zijn, dan verwijs ik je door.

 

Tarief                 : € 98,- per uur* (BTW-vrij) 

Tarief EMDR  (dit geldt ook voor het EMDR-intakegesprek)   :

 

tot 45 minuten: € 98,-

45-75 minuten: € 122,50

75-90 minuten: € 147,-

 

* Van dit uur is 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd. Dit tarief geldt voor alle sessies, dus ook voor het kennismakingsgesprek.

 

Tarief aangevraagde verslaglegging naar derden:

Kort verslag           : € 49,-     (excl. BTW)

Uitgebreid verslag: € 98,-     (excl. BTW)

 

De betaling vindt direct na afloop van de sessie plaats per pin-betaling.

 

Een informatief gesprek vooraf per telefoon is kosteloos.

Als je verhinderd bent, ga ik er van uit, dat je me dat bijtijds (tot maximaal 24 uur voor de afspraak) laat weten. Voor afspraken op maandag geldt, dat deze uiterlijk op de vrijdag ervoor afgezegd dienen te worden.

Bij te late afmelding/niet opdagen ben ik genoodzaakt de kosten door te berekenen.

De betaaltermijn is in dat geval 14 dagen. Bij niet tijdig betalen, ontvang je een betalingsherinnering. Als de factuur van deze herinnering niet op tijd is voldaan, zal ik de betaling uit moeten besteden aan een incassobureau. 

 

Vergoedingen psychosociale therapie

Psychosociale therapie valt onder de complementaire gezondheidszorg.

Je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist.

Psychosociale therapie kan in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je hoeft hierbij geen aanspraak te maken op je eigen risico.

 

Kijk hier voor de vergoedingen per zorgverzekeraar. Ik ben opgenomen in het Vergelijk & kies-register.

Het is raadzaam om voorafgaand aan de behandelingen te informeren naar de mogelijkheden. NB: Mijn praktijk heeft geen rechtstreekse contracten met de zorgverzekeraars. De vergoedingen verlopen via de NVPA/RBCZ.

 

Als Registertherapeut BCZ ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), licentienumer: 170844R.

Voor declaraties is mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging de NVPA van belang, lidnummer: 103898.

Je heb hierbij ook mijn AGB-codes nodig. Deze zijn: nr. 94063134 (praktijk) en nr. 90106790 (persoonlijk).

Dit alles staat uiteraard vermeld op de factuur, die je per mail ontvangt.

 

Tarieven coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Particulieren: 98 euro per uur*, exclusief BTW

Werkgevers: 120 euro per uur*, exclusief BTW

 

* Van dit uur is 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd.

Dit tarief geldt voor alle sessies, dus ook voor het kennismakingsgesprek.