Korte oplossingsgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie, die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen (waaronder ook het netwerk) van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft, om zijn problemen aan te pakken.

Deze manier van werken is erop gericht om de cliënt in zijn kracht te zetten en zo bewust regie te laten voeren over zijn eigen leven.

Het uitgangspunt is, dat  het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van de problemen, om ze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van passende oplossingen. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

 

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) is een vorm van psychotherapie, die tot doel heeft om mensen te helpen om hun emotionele problemen de baas te worden. Het kernidee van CGT is, dat je manier van denken bepaalt, hoe je je voelt. Uitgangspunt is, dat je gelukkiger en productiever kunt leven, als je op een gezonde manier denkt. Vele onderzoeken hebben inmiddels  aangetoond, dat mensen die diverse soorten problemen -met name angst en depressie- met CGT te lijf gaan, langer gezond blijven. Naast oefeningen en opdrachten, speelt psycho-educatie een belangrijke rol. Cliënten krijgen veel praktisch toepasbare informatie, waardoor zij zichzelf kunnen (blijven) helpen.

 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende, bewezen effectieve methode om nare ervaringen te verwerken. De therapie is geschikt voor mensen, die last blijven houden van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of een (seksueel) geweldsmisdrijf. Ook angstklachten en beschadigende ervaringen uit je jeugd, die nog steeds een negatieve invloed hebben op je dagelijks leven, kunnen behandeld worden met EMDR.

De therapie helpt je om je herinneringen aan deze schokkende gebeurtenis(sen) te verwerken, waardoor je klachten verminderen of verdwijnen. Onderzoek toont aan, dat de resultaten blijvend zijn.

Voor meer informatie, kijk op: Samenwerkende EMDR-Therapeuten Nederland.

 

Zeker voor mensen met internaliserende problemen zijn lichaamsgerichte oefenvormen daarnaast ook van belang.

Zij willen anderen liever niet tot last zijn en proberen hun problemen zoveel mogelijk in zichzelf op te lossen. Het kan zijn, dat ze daardoor ook allerlei lichamelijke klachten hebben ontwikkeld. Deze klachten zie en gebruik ik als een soort 'pijltjes', die erop wijzen waar het mis gaat en waar het anders kan. Ik maak gebruik van verschillende ademhalings-, - ontspannings-, visualisatie- en Mindfulness -oefeningen.