Psycho-sociale therapie

Jongeren tot 16 jaar

 

Na aanmelding nodig ik je uit voor een eerste gesprek. Ik nodig voor het eerste gesprek altijd (één van) je ouders uit. Je leeft immers dagelijks met (één van) hen samen. Zij kennen jou goed en kunnen meedenken over wat er nodig is en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Je ouders moeten beiden toestemming geven voor de gesprekken, ook als zij gescheiden zijn. 

Ik vraag je om van te voren samen met je ouders een behandelingsovereenkomst in te vullen.

Omdat je de meeste tijd op school doorbrengt, kan het belangrijk zijn om contact te hebben met je mentor of de zorgcoördinator van jouw school.

Ik heb daarvoor de toestemming van jou en je ouders nodig en bespreek altijd eerst met jou, wat ik wil gaan zeggen of vragen.

Na de begeleiding nodig ik jou en je ouders uit voor een afrondend gesprek. Ik vraag je na afloop ook om mijn begeleiding te beoordelen.

Psycho-sociale therapie

Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen

 

Na aanmelding nodig ik je uit voor een eerste gesprek.

Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar geldt: je mag zelf bepalen, of je (één van) je ouder(s) mee wil nemen.

Ik vraag je om een behandelovereenkomst in te vullen. Na afloop volgt er altijd een afrondend gesprek, waarin we samen bekijken of de begeleiding opgeleverd heeft, wat je ervan verwacht had of wat er eventueel nog nodig is om jouw doelen te bereiken. Ik vraag je na afloop ook om mijn begeleiding te beoordelen.