Expres mezelf richt zich met name op jongeren en volwassenen met internaliserende problemen.

 

Internaliserende problemen zijn emotionele problemen, die naar binnen gericht zijn. Voorbeelden van internaliserende problemen zijn:

 • angst (bijv. sociale angst, faalangst)
 • depressie
 • onzekerheid en teruggetrokken gedrag
 • lichamelijk onverklaarde (psychosomatische) klachten.
Deze problemen worden in de psychologie onderscheiden van externaliserende problemen, zoals opstandig, agressief, antisociaal en hyperactief gedrag. Hier zijn de problemen naar buiten gericht.
Deze indeling is uiteraard niet strikt te maken. Internaliserende problemen kunnen leiden tot externaliserende problemen en vice versa en deze kunnen ook samengaan.
Mensen met internaliserende problemen kunnen o.a. last hebben van:
 • concentratieproblemen en onderpresteren
 • laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite met sociale contacten, weinig vrienden
 • lusteloosheid, weinig energie
 • somberheid
 • overmatige angst en stress
 • over-kritisch zijn
 • paniekaanvallen
 • slaap- of eetproblemen