Coaching

Expres mezelf biedt coaching van begeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs : leerlingbegeleiders, orthopedagogen, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en mentoren door middel van:

 

X-press- coaching on the job

Als je leerlingen begeleidt van groep 8 van de basisschool of klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en jouw school niet verder dan 80 kilometer verwijderd is van Amersfoort, dan is het mogelijk, om samen met mij een X-pressgroep te verzorgen op jouw school.

 

De intakegesprekken, de bijeenkomsten, de ouderavond en de evaluatiegesprekken: alles doen we samen. Hierdoor leer je al doende het vak van X-presscoach. Ik verwacht van je, dat je zelf je voorbereiding doet. Na afloop van een bijeenkomst nemen we even tijd om te evalueren.

 

Opleiding

In maart 2018 start de tweedaagse opleiding tot X-press-coach. Heb je belangstelling? Schrijf je hier alvast in.

 

Workshop Oplossingsgerichte gespreksvoering op school

Je denkt misschien: dat weet ik al met die schaalvragen en zo.

Dat is een beetje blij gedoe en ondertussen zijn er grote problemen met leerlingen en ouders.

 

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat één van de de meest werkzame factoren in begeleiding/therapie de aansluiting op de eigen leerdoelen is.

Meer dan twintig jaar begeleiding van leerlingen en ouders heeft ook mij geleerd, dat er in gesprekken met jongeren en ouders niks motiverender is, dan aansluiten bij wat zij willen bereiken en daarbij hun kwaliteiten en mogelijkheden in te zetten om dit voor elkaar te krijgen.

Dit is de kern van oplossingsgerichte gespreksvoering.

Laat mij je inspireren..

 

De workshop wordt op maat gemaakt naar de wensen van de school. Neem gerust contact met me op, dan kijken we naar de mogelijkheden.