Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Marionne Boschhuizen.

Ik ben gedragswetenschapper (Orthopedagoog), Danstherapeut en EMDR- Master Practitioner. In de psychosociale therapie komen al mijn kennis en vaardigheden samen. Uitgangspunt in deze therapievorm is, dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik vind het belangrijk om als therapeut beide ingangen te gebruiken om mensen verder te helpen.

 

In mijn jeugd heb ik nooit begrepen, waarom er op school zo weinig ondersteuning was voor jongeren, die met zichzelf in de knoop zaten.

Hoe kan je nou goed leren of werken, als je niet goed in je vel zit, bang bent of je hoofd vol zit met allerlei zorgen?

Inmiddels heb ik meer dan twintig jaar met passie en inzet jongeren, jong-volwassenen en volwassenen begeleid in de onderwijsbegeleiding en danstherapie (volwassenen). 

Met name als lid en coördinator van het expertiseteam van de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling. Ik heb mij gespecialiseerd in behandelingstrajecten van mensen met internaliserende problemen.

Voor mij staan niet zozeer de problemen (en diagnoses), maar de oplossingen centraal. Positief, respectvol, invoelend en humoristisch zijn woorden, die mij goed kenmerken.

Nog steeds vind ik, dat er te weinig aandacht is voor mensen met internaliserende problemen. Dat is niet zo gek, want zij hebben daar zelf vaak meer last van dan anderen. Op tijd signaleren en behandelen is echter wel van groot belang om langdurig in stilte lijden en ernstigere problemen te voorkomen.

Voor angstige jongeren met teruggetrokken gedrag heb ik het lichaamsgerichte groepsprogramma X-press ontwikkeld om ze te stimuleren om weer vertrouwen te hebben in zichzelf en anderen en zich meer te gaan uiten.