Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Marionne Boschhuizen.

Ik ben gedragswetenschapper (Orthopedagoog), Danstherapeut en EMDR- Master Practitioner.

In de Psychosociale therapie komen al mijn kennis en vaardigheden samen. Uitgangspunt in deze therapievorm is, dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik vind het belangrijk om als therapeut beide ingangen te gebruiken om mensen verder te helpen. 

Voor mij staan niet zozeer de problemen (en diagnoses), maar de oplossingen centraal. Positief, respectvol, invoelend en humoristisch zijn woorden, die mij goed kenmerken.

In mijn praktijk werk ik met jongeren én volwassenen. Zij ervaren mijn hulp als professioneel, laagdrempelig, betrokken, fijn, duidelijk en effectief.

 

Inmiddels heb ik meer dan vijfentwintig jaar met passie en inzet jongeren, jong-volwassenen en volwassenen begeleid. De laatste jaren in mijn eigen praktijk en de eerste jaren in de onderwijsbegeleiding en als danstherapeut (met volwassenen). Als lid en coördinator van het expertiseteam van de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio heb ik veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling.

 

Ik heb mij gespecialiseerd in behandelingstrajecten van mensen met internaliserende problemen. Nog steeds vind ik, dat er te weinig aandacht is voor mensen met internaliserende problemen. Dat is niet zo gek, want zij hebben daar zelf vaak meer last van dan anderen. Op tijd signaleren en behandelen is echter wel van groot belang om langdurig in stilte lijden en ernstigere problemen te voorkomen.

 

Voor angstige jongeren met teruggetrokken gedrag heb ik het lichaamsgerichte groepsprogramma X-press ontwikkeld om ze te stimuleren om weer vertrouwen te hebben in zichzelf en anderen en zich meer te gaan uiten.