Ik ben aangesloten bij de NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Deze therapeuten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Ik volg regelmatig bij- en nascholing en maak deel uit van intervisiegroepen om mijn kwaliteit hoog te houden.  

Ik ben gehouden aan de beroepscode van de NVPA (www.nvpa.org).

Hieronder vallen onder andere de privacy-code en klacht- en tuchtrecht. 

U kunt er op vertrouwen, dat uw informatie vertrouwelijk behandeld wordt.  Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Zie ook: privacy-wetgeving.

 

Als Psychosociaal therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging de NVPA . Via dit lidmaatschap ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ, de TCZ en de geschilleninstantie: de SCAG. 

Uiteraard handel ik naar eer en geweten. Mocht u toch een klacht hebben, waar wij samen niet uitkomen, dan kunt u deze klacht neerleggen bij de NVPA en/of de SCAG.

Als Orthopedagoog ben ik opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als EMDR Master Practitioner ben ik aangesloten bij de Samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland.

 

U kunt me ook vinden op:

https://www.therapiepsycholoog.com/therapie-leusden-marionne-boschhuizen

https://www.vind-een-therapeut.nl/therapeut/drs-marionne-boschhuizen-leusden-ut.html