Ik ben aangesloten bij de NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Deze therapeuten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Ik volg regelmatig bij- en nascholing en maak deel uit van intervisiegroepen om mijn kwaliteit hoog te houden.  

Ik ben gehouden aan de beroepscode van de NVPA (www.nvpa.org).

Hieronder vallen onder andere de privacy-code en klacht- en tuchtrecht. 

U kunt er op vertrouwen, dat uw informatie vertrouwelijk behandeld wordt.  Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Zie ook: privacy-wetgeving.

Uiteraard handel ik naar eer en geweten. Mocht u toch een klacht hebben, waar wij samen niet uitkomen, dan kunt u deze klacht neerleggen bij de NVPA.

Als Psychosociaal therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging de NVPA . Via dit lidmaatschap ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ, de TCZ en de SCAG. Als Orthopedagoog ben ik opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als EMDR Master Practitioner ben ik aangesloten bij de Samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland.

 

U kunt me ook vinden op:

https://www.therapiepsycholoog.com/therapie-leusden-marionne-boschhuizen

https://www.vind-een-therapeut.nl/therapeut/drs-marionne-boschhuizen-leusden-ut.html