Psycho-sociale therapie

Jongeren tot 16 jaar

 

Na aanmelding nodig ik je uit voor een eerste gesprek. Ik nodig daarbij altijd je ouders uit. Je leeft immers dagelijks met hen samen. Zij kennen jou goed en kunnen meedenken over wat er nodig is en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Je ouders moeten beiden toestemming geven voor de gesprekken, ook als zij gescheiden zijn.

Tijdens het eerste gesprek vullen we een behandelingsovereenkomst in. Hier staat in wat je wilt bereiken en hoeveel bijeenkomsten daar ongeveer voor nodig zijn.

Omdat je de meeste tijd op school doorbrengt, vind ik het belangrijk om contact te hebben met je mentor of de zorgcoördinator van jouw school.

Ik heb daarvoor de toestemming van jou en je ouders nodig en bespreek altijd eerst met jou, wat ik wil gaan zeggen of vragen.

Na de begeleiding nodig ik jou en je ouders uit voor een afrondend gesprek. Ik vraag je na afloop ook om mijn begeleiding te beoordelen.

Psycho-sociale therapie

Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen

 

Na aanmelding nodig ik je uit voor een eerste gesprek.

We vullen een behandelovereenkomst in, waarin staat wat je wilt bereiken en hoeveel bijeenkomsten daar ongeveer voor nodig zijn. Na afloop volgt er altijd een afrondend gesprek, waarin we samen bekijken of de begeleiding opgeleverd heeft, wat je ervan verwacht had of wat er eventueel nog nodig is om jouw doelen te bereiken. Ik vraag je na afloop ook om mijn begeleiding te beoordelen.